استخدام جوشکار

1399-03-29

استخدام جوشکار آشنا به برقکاری و خم کاری در حرفه ساخت تجهیزات آشپز خانه های صنعتی

تهران
اطلاعات تماس

*******09124

گزارش آگهی

گزارش آگهی