استخدام جوشکار

1399-03-29

استخدام جوشکار جهت کار در کارگاه آهنگری به صورت تمام وقت ( ۹ الی ۱۹ ) حداقل سن ۲۰

تهران
اطلاعات تماس

*******09352

گزارش آگهی

گزارش آگهی