استخدام منشی در رستوران

1399-03-27

به منشی خانم آراسته و منظم با روابط عمومی بالا و پرحوصله نیازمندیم تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09376

گزارش آگهی

گزارش آگهی