استخدام پرستار سالمند

1399-03-26

استخدام پرستار سالمند جهت نگه داری از پدر و‌ مادر سالمند به صورت پاره وقت متاهل و متعهد

قوچان
اطلاعات تماس

*******09157

گزارش آگهی

گزارش آگهی