استخدام مهندس مکانیک خودرو در کارخانه تولیدی

1400-05-29

استخدام مهندس مکانیک خودرو دارای مدرک کارشناسی ارشد در کارخانه تولیدی با حقوق و مزایای عالی در صورت واجد شرایط بودن تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09129

گزارش آگهی

گزارش آگهی