استخدام منشی در موسسه معتبر و مجاز

1400-05-02

به منشی خانم موجه و آراسته و خوش برخورد در موسسه معتبر و مجاز در محدوده طبرسی نیازمندیم حقوق پایه وزارت کار تماس بگیرید

مشهد
اطلاعات تماس

*******09935

گزارش آگهی

گزارش آگهی