استخدام کارمند در شرکت معتبر

1400-04-21

استخدام کارمند خانم آشنا با کامپیوتر و اینترنت و با ظاهری آراسته و خوش برخورد در شرکت معتبر واقع در میرداماد سابقه کار دفتری الزامی است . حقوق 4.500 و بیمه تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09122

گزارش آگهی

گزارش آگهی