استخدام برقکار ساختمان

1400-03-10

به برقکار ساختمان متعهد و باسابقه 1 ساله نیازمندیم قاسم آباد حقوق توافقی بدون بیمه تماس بگیرید

مشهد
اطلاعات تماس

*******09156

گزارش آگهی

گزارش آگهی