استخدام کمک حسابدار در دفتر اداری

1400-03-09

استخدام کمک حسابدار خانم مسلط بر نرم افزار ورد؛ اکسل و آسان در دفتر اداری در شهرزیبا سابقه کار حداقل 2 سال الزامی است تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09103

گزارش آگهی

گزارش آگهی