استخدام گرافیست در تابلوسازی

1400-02-31

به گرافیست خانم مسلط بر photoshop & corel در تابلوسازی نیازمندیم محدوده نادری به صورت تمام وقت ارسال رزومه در واتساپ

اهواز
اطلاعات تماس

*******09169

گزارش آگهی

گزارش آگهی