استخدام کارمند در شرکت بیمه

1400-02-14

به همکار خانم مسلط بر کامپیوتر و آشنا با صدور انواع بیمه نامه در شرکت بیمه با حقوق پایه 4 میلیون نیازمندیم سابقه کار مرتبط الزامی است محل کار: جردن

تهران
اطلاعات تماس

*******09351

گزارش آگهی

گزارش آگهی