استخدام کارشناس فروش در شرکت فروش

1400-02-07

به 3 کارشناس فروش دارای سابقه کار فروش در شرکت فروش با حقوق ثابت و درصدی نیازمندیم آدرس: شهر قدس. حضور در محل کار به صورت تمام وقت الزامی است تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09059

گزارش آگهی

گزارش آگهی