استخدام منشی در شرکت قالیشویی

1400-01-30

به منشی خانم خوش برخورد متعهد مسئولیت پذیر وقت شناس و منظم نیازمندیم در محدوده فسا تماس بگیرید

شیراز
اطلاعات تماس

*******09357

گزارش آگهی

گزارش آگهی