استخدام کارمند اداری

1399-03-25

استخدام کارمند اداری آشنا به فضای مجازی و شبکه ی اجتماعی با حقوق ثابت دو میلیون دویست هزار تومان دورکار ، منظم

بانه
اطلاعات تماس

*******09363

گزارش آگهی

گزارش آگهی