استخدام مهندس مکانیک در شرکت مهندسی

1400-01-13

استخدام مهندس مکانیک دارای سابقه کار حداقل 5 سال در شرکت مهندسی محل کار: صادقیه با حقوق و مزایای توافقی (پایه وزارت کار) ارسال رزومه از طریق واتسپ

تهران
اطلاعات تماس

*******09383

گزارش آگهی

گزارش آگهی