استخدام مدیر فروش در شرکت گردشگری

1399-12-26

استخدام مدیر فروش حرفه ای دارای ظاهری آراسته با روابط عمومی قوی و مدرک ترجیحا گردشگری در شرکت گردشگری واقع در گلستان حقوق و مزایای توافقی تماس بگیرید

اهواز
اطلاعات تماس

*******09398

گزارش آگهی

گزارش آگهی