استخدام کارمند مالی در کارخانه آجر

1399-12-26

به کارمند مالی خانم با سابقه کار 3 تا 5 سال در دفتر کارخانه آجر در بهارستان با حقوق اداره کار نیازمندیم در صورت داشتن سابقه کاری تماس بگیرید

اصفهان
اطلاعات تماس

*******09162

گزارش آگهی

گزارش آگهی