استخدام منشی در باشگاه ورزشی

1399-12-25

به منشی آقا در باشگاه ورزشی از ساعت 5 تا 10 شب نیازمندیم حقوق پایه 1 میلیون در محدوده فرهنگیان تماس بگیرید

شیراز
اطلاعات تماس

*******09173

گزارش آگهی

گزارش آگهی