استخدام منشی برای تعمیرگاه ماشین

1399-12-21

به منشی خانم مسلط بر حسابداری و نرم افزار هلو وقت شناس و متعهد و منظم برای تعمیرگاه ماشین نیازمندیم خ رباط تماس بگیرید

اصفهان
اطلاعات تماس

*******09136

گزارش آگهی

گزارش آگهی