استخدام منشی در شرکت معتبر

1399-12-19

به منشی خانم خوش برخورد و خوش پوش از ساعت 10 تا 17 در شرکت معتبر از شنبه تا 4شنبه در محدوده صادقیه نیازمندیم حقوق ثابت 3 میلیون و بیمه تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09014

گزارش آگهی

گزارش آگهی