استخدام حسابدار برای نمایشگاه مصالح

1399-12-18

به حسابدار خانم مسلط بر نرم افزار هلو برای نمایشگاه مصالح در استاد معین با حقوق 3 میلیون نیازمندیم سابقه کار الزامی است تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09138

گزارش آگهی

گزارش آگهی