استخدام برقکار ساختمان در کارگاه ساختمانی

1399-12-15

به 2 برقکار ماهر و باسابقه در کارگاه ساختمانی نیازمندیم ساعت کاری از 8 تا 17 در محدوده ازگل با دستمزد روزانه 120 تا 150 تومان تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09356

گزارش آگهی

گزارش آگهی