استخدام مهندس معمار در کارگاه ساختمانی

1399-12-13

استخدام مهندس معمار آقا باسابقه کار اجرایی نظارتی در کارگاه ساختمانی در کوه سنگی تماس بگیرید با تشکر

مشهد
اطلاعات تماس

*******09158

گزارش آگهی

گزارش آگهی