استخدام مهندس مکانیک در شرکت بارسو

1399-12-12

استخدام مهندس مکانیک باسابقه و مجرب در شرکت بارسو در محدوده سنایی رزومه خود را با ذکر حقوق درخواستی به آدرس ایمیل درج شده ارسال نمایید

تهران
اطلاعات تماس

*******estek

گزارش آگهی

گزارش آگهی