استخدام منشی در شرکت خصوصی

1399-12-04

به منشی خانم مسلط بر کامپیوتر و اینترنت جهت انجام امور دفتری نیازمندیم محل کار در صادقیه در واتسپ پیام دهید

تهران
اطلاعات تماس

*******09199

گزارش آگهی

گزارش آگهی