استخدام فروشنده خانم

1399-03-24

استخدام فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه زنانه با سابقه کار و روابط عمومی بالا جهت کار در دو شیفت

شوش
اطلاعات تماس

*******09050

گزارش آگهی

گزارش آگهی