استخدام جوشکار در کارگاه جوشکاری

1399-11-30

به کارگر جوشکار آشنا با جوشکاری دارای سابقه کار حداقل 1 سال در کارگاه جوشکاری در محدوده فردیس با حقوق روزانه 120 تا 150 تومان نیازمندیم تماس بگیرید

کرج
اطلاعات تماس

*******09123

گزارش آگهی

گزارش آگهی