استخدام فروشنده خانم

1399-03-24

استخدام فروشنده خانم جهت مار در مطبخ در یک شیفت ( صبح یا عصر ) آشنا به کامپیوتر

شاهرود
اطلاعات تماس

*******09198

گزارش آگهی

گزارش آگهی