استخدام حسابدار در فروشگاه مواد غذایی

1399-11-27

به حسابدار خانم مسلط بر صندوقداری و نرم افزار محک نیازمندیم شهرک شهید رجایی ساعت کاری 8 ساعت با حقوق 1.300 تماس بگیرید

مشهد
اطلاعات تماس

*******09013

گزارش آگهی

گزارش آگهی