استخدام مهندس برق در آزمایشگاه کالیبراسیون آداک

1399-11-23

استخدام مهندس برق مسلط بر کامپیوتر با مدرک حداقل لیسانس برق و آشنا با زبان انگلیسی در آزمایشگاه کالیبراسیون آداک رزومه خود را به آدرس ایمیل درج شده ارسال نمایید

اهواز
اطلاعات تماس

*******estek

گزارش آگهی

گزارش آگهی