استخدام گرافیست ماهر

1399-11-21

استخدام گرافیست ماهر مسلط بر نرم افزار کورل با حقوق پایه یک و هشتصد از ساعت 8 تا 17 نمونه کار خود را در واتسپ بفرستید

مشهد
اطلاعات تماس

*******09151

گزارش آگهی

گزارش آگهی