استخدام منشی در شرکت فنی مهندسی پرتو

1399-11-20

استخدام منشی خانم مسلط بر فروش و بازاریابی و آشنا با کامپیوتر خوش بیان و خوش برخورد در شرکت فنی مهندسی پرتو با حقوق ثابت 1.500 ساعت کاری از 9 تا 14 محل کار: عامری در واتسپ پیام دهید

اهواز
اطلاعات تماس

*******09362

گزارش آگهی

گزارش آگهی