استخدام مهندس مکانیک در کارگاه تاسیسات مکانیکی

1399-11-20

به مهندس مکانیک دارای سابقه کار و مدرک کارشناسی نیازمندیم کارگاه در محدوده رودهن تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09189

گزارش آگهی

گزارش آگهی