استخدام تراشکار در کارگاه تولیدی

1399-11-20

به تراشکار باسابقه و مجرب در کارگاه تولیدی با حقوق وزارت کار نیازمندیم در محدوده شادآباد تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09128

گزارش آگهی

گزارش آگهی