استخدام کارگر ساده در کارخانه کتری سازی

1399-11-17

استخدام کارگر ساده آقا مسئولیت پذیر و منظم ، متعهد و کاری، سالم (بدون اعتیاد) و دارای عدم سوء پیشینه در کارخانه کتری سازی آدرس کارخانه : قیام دشت تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09199

گزارش آگهی

گزارش آگهی