استخدام کارگر ساده در کارگاه ساخت تجهیزات خودرو

1399-11-11

به کارگر ساده حداکثر 35 ساله با تعهد و مسئولیت پذیر با حقوق وزارت کار و بیمه تامین اجتماعی نیازمندیم آدرس کارگاه : ازگل تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09122

گزارش آگهی

گزارش آگهی