استخدام تراشکار در کارگاه تولیدی

1399-11-09

به 2 تراشکار باسابقه کار تا 3 سال در کارگاه تولیدی نیازمندیم محل کار: 500 دستگاه تماس بگیرید

شیراز
اطلاعات تماس

*******09172

گزارش آگهی

گزارش آگهی