استخدام کارگر نقاش صنعتی

1399-11-08

استخدام کارگر نقاش صنعتی دارای سابقه کار در شرکت تولیدی صنعتی در پیروزی با حقوق و مزایای وزارت کار تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09212

گزارش آگهی

گزارش آگهی