استخدام جوشکار در کارگاه تولیدی

1399-11-03

به جوشکار حرفه ای در کارگاه تولیدی در و پنجره با حقوق مناسب نیازمندیم تماس بگیرید

شیراز
اطلاعات تماس

*******09173

گزارش آگهی

گزارش آگهی