استخدام فروشنده خانم

1399-03-24

استخدام فروشنده خانم جهت کار در دو شیفت ( ۹ الی ۱۴ _ ۱۷ الی ۲۲ )

قزوین
اطلاعات تماس

*******09139

گزارش آگهی

گزارش آگهی