استخدام جوشکار در کارگاه جوشکاری

1399-10-23

به جوشکار آشنا با جوشکاری، آموزش 3 ماه داده میشود در کارگاه جوشکاری نیازمندیم فولادشهر اصفهان زیر 30 سال، با انگیزه و باپشتکار تماس بگیرید

اصفهان
اطلاعات تماس

*******09176

گزارش آگهی

گزارش آگهی