استخدام کارگر ساده در شرکت بسته بندی مواد غذایی

1399-10-23

به کارگر ساده آقا زیر 40 سال، با جای خواب و حقوق 3.500 و بیمه در شرکت بسته بندی مواد غذایی نیازمندیم محدوده آذری تماس بگیرید فوری

تهران
اطلاعات تماس

*******09031

گزارش آگهی

گزارش آگهی