استخدام کارمند اداری در شرکت دیما رادیاتور

1399-10-13

به کارمند اداری خانم مسلط بر کامپیوتر و امور اداری و دفتری (نامه نگاری اداری، بایگانی و ....) در شرکت دیما رادیاتور از ساعت 8 تا 18 با حقوق و بیمه (وزارت کار) نیازمندیم آدرس: منطقه ویژه اقتصادی شیراز در صورت واجد شرایط بودن در ساعات کاری تماس بگیرید

شیراز
اطلاعات تماس

*******07137

گزارش آگهی

گزارش آگهی