استخدام مهندس الکترونیک در شرکت مهندسی

1399-10-13

از مهندس الکترونیک دارای سابقه کار مونتاژ و مدارهای الکتریکی و با مدرک کارشناسی الکترونیک دعوت به همکاری میشود حقوق و مزایای مصوب وزارت کار محل کار در محدوده معالی آباد رزومه خود را از طریق واتساپ ارسال نمایید

شیراز
اطلاعات تماس

*******09166

گزارش آگهی

گزارش آگهی