استخدام جوشکار در کارگاه خدمات فنی

1399-10-12

به جوشکار اسکلت متعهد و سالم در کارگاه خدمات فنی از ساعت 7 تا 17 با حقوق روزانه 150 هزار تومان نیازمندیم تماس بگیرید در جاده سیمان مشهد

مشهد
اطلاعات تماس

*******09153

گزارش آگهی

گزارش آگهی