استخدام مهندس عمران در شرکت ساختمانی

1399-10-10

دعوت به همکاری از مهندس عمران با مدرک کارشناسی عمران، مسئولیت پذیر و متعهد جهت همکاری با شرکت ساختمانی واقع در میدان فاطمی با شرایط حقوقی مطلوب رزومه خود را از طریق واتساپ ارسال نمایید با تشکر از سایت همجاب

تهران
اطلاعات تماس

*******09109

گزارش آگهی

گزارش آگهی