استخدام آشپز

1399-03-24

استخدام آشپز جهت کار در رستوران گل نرگس با حقوق یک میلیون پانصد هزار تومان ساعت کاری 9:30 الی ۲۲

لاهیجان
اطلاعات تماس

*******09111

گزارش آگهی

گزارش آگهی