استخدام منشی خانم در مجموعه ورزشی

1399-10-08

به منشی خانم زیر 30 سال، خوش برخورد و خوشپوش با روابط اجتماعی قوی در مجموعه ورزشی با حقوق 1.500 نیازمندیم ساعت کار از 14 تا 19 محل کار: میدان ملک آباد تماس بگیرید

مشهد
اطلاعات تماس

*******09381

گزارش آگهی

گزارش آگهی