استخدام جوشکار در کارگاه صنعتی

1399-10-06

به جوشکار باسابقه در کارگاه صنعتی با حقوق ثابت و بیمه نیازمندیم تماس بگیرید داشتن سابقه کار الزامی است

اهواز
اطلاعات تماس

*******09357

گزارش آگهی

گزارش آگهی