استخدام کارگر ساده در کارگاه تولیدی

1399-10-05

به کارگر ساده مسئولیت پذیر، متعهد و منظم در کارگاه تولیدی با حقوق ثابت نیازمندیم جای خواب در صورت درخواست فراهم است تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09123

گزارش آگهی

گزارش آگهی